Montessori: vrijheid in gebondenheid

Montessori: vrijheid in gebondenheid

Montessori: vrijheid in gebondenheid

De Groene Ring in Duiven is een montessori IKC. Er is een doorgaande montessorileerlijn voor kinderen van 0 tot aan groep 8 van de basisschool. De peutergroep van de kinderopvang ligt naast de kleutergroep van de basisschool. De overgang is dus heel natuurlijk. Montessori is een onderwijsconcept waar veel mensen wel eens van gehoord hebben, maar wat houdt het eigenlijk in? We spraken hierover met Marike Ketelaars, directeur van De Groene Ring en montessoriaan in hart en nieren.

Op montessori IKC De Groene Ring ontdekken kinderen de natuur buiten‘Ik merk nog vaak dat mensen denken: montessori is vrijheid, blijheid, daar mag je alles. En – ik vind het heel belangrijk dat dit duidelijk wordt – dat is het zéker niet! Montessori onderwijs is zeer gestructureerd onderwijs. Net als op andere scholen moeten ook onze leerlingen gewoon de kerndoelen halen. Wat anders is: opvoeding en onderwijs gaan bij montessori hand in hand. We willen allemaal dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandig denkende individuen die goed voor zichzelf kunnen zorgen en daarom ook goed voor hun omgeving kunnen zorgen. Het motto van montessori is leer mij het zelf doen. Als dat ook jouw stijl van opvoeden is, dan sluit montessori daar naadloos op aan. Je doet het dus samen: het kind, de ouders en school. Zie het maar als een driehoek: ouders en school vormen een stevige basis die samen het kind omhoog stuwen de ontwikkeling.’

Het montessorionderwijs heeft dus, net als andere vormen van onderwijs, duidelijke doelen en eisen. Het grote verschil is dat het montessorionderwijs meer vrijheid biedt in de manier waarop je die doelen wilt halen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Marike: ‘Ik neem als voorbeeld even de tafel van 8. Stel je voor dat je die klassikaal gaat behandelen. Het ene kind snapt het misschien niet, maar zal zijn vinger niet opsteken, omdat hij gisteren ook al drie keer iets heeft gevraagd tijdens de rekenles. Een ander kind denkt: ah nee, die tafel ken ik allang. Dat doen we dus anders. We stellen evengoed hoge eisen, dus niet alleen: oefen de tafel van 8, maar bijvoorbeeld: “Je moet de tafel van 8 leren en je moet hem over twee weken kennen.” Vervolgens is de weg naar dat doel vrij. Het ene kind zal de tafel van 8 misschien twintig keer op willen schrijven. Een ander kiest ervoor om met een maatje de tafel van 8 te oefenen en elkaar te overhoren en zelfs met de stopwatch erbij te klokken hoe snel ze ‘m kunnen opzeggen. Ook zijn er kinderen die het liefst met het montessorimateriaal werken om zich de tafel van 8 eigen te maken. De kinderen ervaren dus vrijheid, maar wel gekaderd. Vrijheid in gebondenheid heet dat op het montessori.’

Dat montessorimateriaal is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het zijn aantrekkelijke materialen die zó ontworpen zijn, dat het kind door het materiaal zelf eventuele fouten ontdekt en kan herstellen. Er zijn meer dan 100 materialen verdeeld over alle leergebieden en er zit een prachtige opbouw in. De gedachte erachter is: alles wat je in je handen hebt gehad, beklijft beter. Bij alle materialen horen verschillende lessen.

Marike: ‘Al die materialen én de bijbehorende lessen moet je als leerkracht natuurlijk wel kennen. Ook moet je als leerkracht beschikken over het inzicht en de vaardigheden om een groep kinderen te begeleiden die niet op hetzelfde moment met dezelfde dingen bezig zijn. Met de groep als geheel zijn er natuurlijk wel gezamenlijke activiteiten zoals muziek, gym en drama, maar de basisvakken (taal, rekenen, spelling) doet ieder op zijn eigen manier en tempo. De leerkrachten maken rondes door de klas. Zij zien elke dag alle kinderen en geven instructies in heel kleine groepjes.  Je bent continu bezig om de kinderen zo uit te dagen dat ze de volgende stap nemen in hun ontwikkeling. Je moet kinderen goed op maat kunnen bedienen, weten hoe de leerlijnen zijn en steeds weer juist insteken. Dit vraagt best veel van de leerkracht. Alle leerkrachten hebben daarom na de pabo nog een aanvullende opleiding Montessori gedaan. Dit is een uitdagende opleiding die je leert het montessori gedachtegoed in de praktijk te brengen.’

Wordt er dan helemaal niet met lesmethoden en boeken gewerkt?
Marike: ‘Jawel, we gebruiken de lesmethoden als rode draad. Maar we volgen ze niet precies en niet gezamenlijk. Sommige kinderen vinden het fijn uit een boek te werken, dat mag.’

Marike kan honderduit vertellen over de theorie én praktijk van het montessorionderwijs.
‘Er is nog zoveel meer te vertellen! Ik vergeet nog bijna te zeggen dat we in onze school een leerplein hebben met een volwaardige bibliotheek, waar kinderen graag leren en werken. En buiten een mooi groen plein met heel veel speelmogelijkheden. En vier konijnen en drie kippen, waar de kinderen voor zorgen. Maar eigenlijk kunnen de mensen het beste gewoon komen kijken.’

Een bezoek is dus zeker mogelijk. Bel 0316 – 26 66 11 of mail naar info@montessori-groenering.nl om De Groene Ring zelf te ervaren.

Advertentie Duivens Nieuwsblad-Groene Ring