Over Innerwaard

Stichting Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs. Onze organisatie bestaat uit 7 IKC’s (IKC staat voor Integraal Kindcentrum) en 1 basisschool in Duiven en Westervoort. Bij elkaar opgeteld overkoepelt Innerwaard ruim 2.000 leerlingen en 230 medewerkers.

Innerwaard is een waardengedreven organisatie. Onder onze paraplu bevinden zich katholiek, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs.

Onze IKC’s en school

Stichting Innerwaard is opgebouwd uit de volgende 8 IKC’s/school:

Laatste nieuws