Koers ‘22 – ‘26: Verbinden met de toekomst

Koers ’22 – ’26:

Verbinden met de toekomst

In Jaarplan 2021-2022 heeft Innerwaard zich voorgenomen in juni 2022 een nieuw Koersplan 2022-2026 vast te stellen. Er hebben in dit schooljaar met diverse geledingen (medewerkers, directieteam, RvT, GMR, leerlingen) sessies plaatsgevonden. Er is teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode 2018-2022 Eigenaarschap in verbinding en geïnventariseerd waar we met elkaar naar toe willen. Op grond van deze input zijn door het directieteam in februari 2022 de 7 thema’s voor de beleidsperiode 2022-2026 herijkt.

In juni 2022 is dit document ter goedkeuring/instemming voorgelegd aan RvT en GMR van Innerwaard. Op stichting- en IKC/schoolniveau zijn op grond van de 7 thema’s jaarplannen voor 2022-2023 opgesteld. Op IKC/schoolniveau wordt in schooljaar 2022-2023 een nieuw IKC/schoolplan 2023-2027 ontwikkeld.

Afgeleid van de 7 thema’s is Verbinden met de toekomst de werktitel voor de beleidsperiode 2022-2026. Duurzaamheid is een van de belangrijkste thema’s en kan niet los van verbinding worden gezien. Verbinding met jezelf, de ander, de omgeving en de (digitale) wereld. Verbinding ook met het Koersplan 2018-2022 Eigenaarschap in verbinding.

Met de 7 thema’s focussen wij ons op waaraan we in 2022-2026 op stichting- en IKC/schoolniveau werken. Op stichtingsniveau laten we in woord en beeld zien wat we op hoofdlijnen onder de thema’s verstaan. Vervolgens worden de 7 thema’s op IKC/schoolniveau passend bij het concept of profiel en aansluitend bij de eigen ontwikkeling concreet ingevuld en uitgewerkt.

 

De koers van Innerwaard verbeeld

Inleiding Koers 2022-2026

Onze koers Verbinden met de toekomst met de 7 richtinggevende thema’s vormt het kader voor de ambities van Innerwaard in de komende beleidsperiode 2022-2026. Eigenaarschap, verbinding, basiskwaliteit continu verbeteren zijn de hoofdthema’s voor de komende 4 jaar. Duurzaamheid is als thema de basis geworden waar de zes andere thema’s door gedragen worden.

De 7 thema’s staan niet op zichzelf, maar zijn onderling nauw met elkaar verbonden en verweven. De 7 thema’s zijn in verbinding met de psychologische basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie), het gedachtegoed van Gert Biesta (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) en de beloften van het Liemers Lijstje.

De psychologische basisbehoeften zijn gekoppeld aan de thema’s Eigenaarschap (autonomie), Verbinding (relatie) en Basiskwaliteit continu verbeteren (competentie). De 7 beloften van het Liemers Lijstje zijn het resultaat van het bevragen van een grote groep kinderen in De Liemers in 2016-2017 naar wat zij voor goed onderwijs nodig hebben.

Deze koers is het vervolg op de vorige koers; Eigenaarschap in verbinding. Gedurende het schooljaar 2021-2022 hebben we met alle geledingen deze koers geëvalueerd en hebben we opgehaald waar de focus zou moeten liggen voor het nieuwe koersplan. We zien een inhoudelijke verdieping van een aantal thema’s, met name bij het thema ‘Duurzaamheid’ en bij het thema ‘Eigenaarschap’. Dit past in het proces van volwassen worden en (door)ontwikkeling.

Het thema ‘Duurzaamheid’ is de basis van ons koersplan Verbinden met de toekomst, gericht op de ontwikkeling van onze kinderen. ‘We moeten de deur voor kinderen openzetten, maar ze moeten er wel zelf doorheen stappen en hun eigen leven leiden. Daar moeten we ze ook voor toerusten’ (Gert Biesta).

Onze kinderen zijn de regisseurs van de toekomst. Het is aan ons, hen hier op een goede en duurzame manier op voor te bereiden door hen handvatten mee te geven voor de toekomst. Duurzaamheid is de sleutel voor een leefbare aarde die ook in de toekomst in ieders behoefte kan voorzien. Duurzaamheid is ook verbonden met alle thema’s van onze koers en dat vraagt om een leven lang leren en leren voor het leven. (Jan Bransen: Leven is leren, leren is leven)

Het thema ‘Eigenaarschap’ sluit hierbij aan. Eigenaarschap is leren, reflecteren, kritisch denken en moreel besef. Er is geen eigenaarschap als er geen verantwoordelijkheid en reflectie is met een helder doel voor ogen. Dit vraagt leiderschap en voorbeeldgedrag van ons allen.

Wij vormen samen die professionele, duurzame cultuur en lerende organisatie.