Missie en kernwaarden

Missie en kernwaarden

Missie

De missie van Innerwaard is leidend voor onderwijsdoelen, beleidsvoornemens en strategische keuzen en richtinggevend voor het denken en handelen van leerkrachten, ondersteuners, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders. In onderstaande missie vatten we kernachtig samen wat onze ambitie is, wat wij voor kinderen willen betekenen en waar we samen aan werken:

Ontwikkeling van kinderen in de breedste zin stimuleren, 

zodat ze kunnen omgaan met zichzelf, de ander en de wereld 

en zo zijn toegerust voor de wereld van nu en morgen.

Kernwaarden

Binnen Innerwaard dragen we 4 kernwaarden uit, die we ook wel Innerwaarden noemen. Dit zijn vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

We filosoferen en praten met onze medewerkers regelmatig over de vraag waar onderwijs toe dient. ‘Gelukkig worden’, wordt dan vaak genoemd. Daarom komen de 4 Innerwaarden samen in de vorm van een klavertje vier.

De naam

Hoe we aan onze naam, Innerwaard, komen? Het is een combinatie van een aantal kenmerken die we bezitten én die ons omringen. De eerste lettergreep refereert aan een aantal in-woorden die op ons lijf geschreven zijn: integraal, inclusief, innovatief, inhoudelijk, inspirerend en integer. Combineer dat met de uiterwaarden – de natuurlijke omgeving van onze IKC’s – en de naam Innerwaard is geboren.

Beeldmerk

In ons beeldmerk ziet u 7 mensen die met hun hoofden, harten en handen verbonden zijn met elkaar. Waarom 7? Dat getal staat voor rust, voltooiing en overgaan naar een hoger niveau. Die termen komen binnen onze stichting veelvuldig terug.

De 7 kleuren in ons beeldmerk zijn de 7 kleuren van de regenboog; het hele palet is aanwezig. Dit symboliseert inclusiviteit: iedereen mag bij ons meedoen. De 7 harten vormen samen een ster in het midden, een stralend middelpunt. Dat zijn onze leerlingen.