Liemers lijstje

Liemers Lijstje

Ieder kind verdient het om gezien te worden!

De zeven beloften van het Liemers Lijstje zijn de leidende principes voor de ontwikkeling en leren in De Liemers.

Wij willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de complexe en snel veranderende maatschappij. Dit is de reden waarom een groep betrokken professionals vanuit de kinderopvang en het primair en voortgezet onderwijs in De Liemers het initiatief genomen heeft om in gesprek te gaan met leerlingen in de kinderopvang, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hoe kijken zij bijvoorbeeld tegen leren aan en wat hebben ze daarbij (nog meer) nodig? Liemers Lijstje vertegenwoordigt op deze manier kinderen en jongeren in de regio.

Om de zeven beloften van Liemers Lijstje na te kunnen komen, willen we dat kinderen en jongeren zich gehoord voelen. De eerste belofte staat hierbij centraal: ‘We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven’. We horen graag wat zij nodig hebben voor een optimaal leerklimaat. Zo kunnen we de leeromgeving verbeteren en werken aan een doorgaande lijn 0-18 jaar.

In 2017 sprak Liemers Lijstje met bijna 2.000 leerlingen aan de hand van 11 vragen.
Hoe wil je het liefst leren en hoe moet jouw leeromgeving eruitzien? Door middel van bestaande klankbordgroepen zijn ook medewerkers en ouders meegenomen in de gesprekken. Dit alles heeft geresulteerd in het Liemers Lijstje.

De zeven beloften van het Liemers Lijstje zijn: 

  • We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven
  • Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar
  • Je hebt altijd zelf een keuze
  • Leren is leuk en kan overal
  • Je weet wat je moet leren en wat je ermee kunt doen.
  • Jouw leeromgeving is boeiend, inspirerend en uitdagend
  • Als het samen kan, doen we het niet alleen

De partners van het Liemers Lijstje werken samen en inspireren elkaar. Ze ondersteunen elkaar om de zeven beloften die er zijn gedaan aan de kinderen in de Liemers realiteit te laten worden.

Bezoek ook de website van het Liemers Lijstje en de LinkedIn-pagina!