Innerwaarden

Innerwaarden

Om onze visie en missie waar te kunnen maken, hebben we eerst een referentiekader nodig dat is gebaseerd op gedeelde waarden. Die waarden duiden waar wij voor staan, wie we zijn en vooral wie we wíllen zijn. Bij alles wat we doen vormen deze waarden ons morele fundament.

Onze 4 kernwaarden – vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap – noemen we Innerwaarden. Ze worden vormgegeven in ons beeldmerk; het klavertje vier.