Studenten

Studenten

Samen Opleiden

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren tijdens de beroepsuitoefening. Wij investeren samen met de Academie Educatie van de HAN in deze ontwikkeling, omdat wij vinden dat samenwerking noodzakelijk is voor het onderwijs in de toekomst.

Innerwaard draagt samen met de Academie Educatie van de HAN verantwoordelijkheid voor het opleiden en de start van zelfbewuste leerkrachten. Deze leraren hebben de kennis, vaardigheden en attitude om kinderen optimaal te laten profiteren van het onderwijs. Het doel van Samen Opleiden is om de kwaliteit van de opleiding te vergroten door optimale afstemming tussen opleiding en praktijk.

Alle IKC’s en de school van Innerwaard zijn zogenoemde opleidingsscholen en werken samen met de Academie Educatie van de HAN. Onze schoolopleiders begeleiden samen met de instituutsopleiders de studenten op de opleidingsscholen en werken samen in netwerk- en intervisiebijeenkomsten met docenten van de opleiding.

Praktijkleerroute Innerwaard/RijnIJssel

Samen met RijnIJssel bieden wij de ‘Praktijkleerroute’ aan. Studenten van de mbo-opleiding voor onderwijsassistent en/of pedagogisch medewerker van RijnIJssel worden opgeleid binnen onze IKC’s/school.

De studenten zijn 4 dagen per week aanwezig op het IKC/de school. Hiervan zijn 20 uur in de groep aanwezig, de andere uren zullen zij besteden aan zelfstudie (4 uur). Ook krijgen ze les en begeleiding (16 uur).

De studenten worden op de IKC’s/school, behalve door hun eigen mentor van Innerwaard, deels begeleid door twee docenten van RijnIJssel.

Wij werken in dit traject intensief samen met RijnIJssel. Wij zijn blij dat we op deze manier studenten, nieuwe pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten in de praktijk op kunnen leiden in onze IKC’s/school.