Zorgplicht

Zorgplicht

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? De scholen van Stichting Innerwaard bieden die ondersteuning.

Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen.

Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis)onderwijs worden gedaan.

Voor ons staat voorop dat we zoveel mogelijk kinderen dicht bij huis goed en passend onderwijs willen bieden. Hoe we dat doen, beschrijven we in onderstaand document.