IKC de Hoge Hoeve – de kunstweek

IKC de Hoge Hoeve – de kunstweek

IKC de Hoge Hoeve – de kunstweek

Van 7 tot en met 11 maart was de jaarlijkse themaweek op IKC De Hoge Hoeve. Alle kinderen werkten een week lang in het teken van kunst. Onze themaweek wisselt elk jaar van onderwerp: het ene jaar kunst en cultuur en het andere jaar wereldoriëntatie, twee belangrijke pijlers binnen ons IKC.

De aftrap van de themaweek was het toneelstuk Kikker is boos, dat werd opgevoerd door het team. De hele week stonden alle lessen en bezigheden in het teken van het thema, dus ook basislessen als rekenen, taal en begrijpend lezen. Dit jaar kozen we voor schilderkunst en elke groep van het IKC verdiepte zich in het leven en werk van een beroemde schilder. De kinderen leerden over de persoon en maakten zelf kunst in de stijl van de gekozen kunstenaar.