De Goede Dialoog

De Goede Dialoog

De Goede Dialoog

In een goede dialoog komen niet alleen de professionele ontwikkeling en vakbekwaamheid van de leraar aan bod, maar juist ook gezondheid, vitaliteit en motivatie. Het is goed te bespreken wat nodig is van beide partners om dat te realiseren en vast te houden.

De school kan daaraan bijdragen door ruimte te bieden voor een leven lang leren en ontwikkelen: ontwikkeling door werkplekleren, mobiliteit, informele cursussen en formele opleidingen.

Duurzame inzetbaarheid is erg belangrijk. Duurzame inzetbaarheid gaat over gezond, met plezier en productief aan het werk kunnen, willen en mogen zijn. Nu én in de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid is van belang om met plezier aan het werk te zijn, verzekerd te blijven van een inkomen en in goede gezondheid je pensioen te halen. Voor het IKC/de school is het behoud van ieders duurzame inzetbaarheid van belang om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Met gezonde, gemotiveerde en vakbekwame leerkrachten zijn scholen immers beter in staat kwalitatief goed onderwijs te geven.

FORMAT GESPREKSVERSLAG