Vooruitblik stichtingsdag

Vooruitblik stichtingsdag

Vooruitblik stichtingsdag

We willen onze jaarlijkse stichtingsdag (dinsdag 11 oktober) in het teken stellen van het thema Duurzaamheid.

Het thema Duurzaamheid is de basis van onze koers 2022-2026 Verbinden met de toekomst, gericht op de ontwikkeling van onze kinderen.
‘We moeten de deur voor kinderen openzetten, maar ze moeten er wel zelf doorheen stappen en hun eigen leven leiden. Daar moeten we ze ook voor toerusten’ (Gert Biesta).

Onze kinderen zijn de regisseurs van de toekomst. Het is aan ons, hen hier op een goede en duurzame manier op voor te bereiden door hen handvatten mee te geven voor de toekomst.
Duurzaamheid is de sleutel voor een leefbare aarde die ook in de toekomst in ieders behoefte kan voorzien.

Op dinsdag 11 oktober kunnen we na twee jaar hopelijk weer als Innerwaard bij elkaar komen. Het programma voor de stichtingsdag kunnen jullie in september tegemoet zien.
We lichten vast een tipje van de sluier op: Jan Terlouw in gesprek met kinderen, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s), ieder IKC een toekomststoel.