Inclusiever Onderwijs; voorbeelden sessies

Inclusiever Onderwijs; voorbeelden sessies

 Inclusiever Onderwijs; voorbeelden sessies

Daarna zijn er circa 30 kortere en langere sessies te volgen. Daarin is uitgebreid aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Zie voor voorbeelden van de sessie onderaan dit artikel ‘lees voorbeelden’.

  • Praktijkvoorbeelden van intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in po en vo (instroomgroepen, syntheseklassen, onder-een-dak);

 

  • Kennissessies met (buitenlandse) hoogleraren en andere experts op het terrein van: didactische inclusie/differentiatievaardigheden, innovatieve leermiddelen/ICT, gedragsprogramma’s in regulier onderwijs, pedagogisch klassenmanagement, co-teaching, klassenassistenten;

 

  • Hoe werken samenwerkingsverbanden po en vo aan inclusiever onderwijs (LPO / Sectorraad samenwerkingsverbanden vo).