vervangen

vervangen

Terugblik stichtingsdag

Afgelopen maandag kwamen alle medewerkers van Innerwaard samen voor de jaarlijkse stichtingsdag die in het teken stond van Basiskwaliteit continu verbeteren.

De studiedag startte met een keynote van onderwijsadviseur Albert de Boer. Zijn visie: kwaliteit van onderwijs is de leerkracht! Hij sprak met ons over de duurzame leerkracht, die autonoom is en eigen verantwoordelijkheid neemt. Hij hield ons ook een spiegel voor: als het niveau van onderwijs daalt, zegt dit dan ook iets over leerkrachten? Hoe kunnen we ons werkplezier behouden en tegelijkertijd het niveau verhogen? Het was een keynote die inspireerde en ons opnieuw liet realiseren dat we uiteindelijk zelf de echt belangrijke beslissingen nemen.

Na deze frisse start waren er twee workshoprondes. De workshops waren erop gericht de vaardigheden en kennis te vergroten, op zo’n manier dat we daar dinsdag op ons eigen IKC of school direct mee aan de slag konden. Het ruime aanbod konden we bekostigen vanuit de NPO-gelden die we op deze manier voor onze hele stichting hebben ingezet.

Enkele voorbeelden: Bij Spelend automatiseren gingen we praktisch aan het werk met oefenvormen die kinderen helpen sommen op een vlotte manier goed op te lossen. In de workshop Leeswoorden ging het over welke woorden extra belangrijk zijn voor het begrijpen van teksten en hoe je die op een snelle manier kunt uitleggen, zodat zoveel mogelijk leerlingen bij de les blijven.

Aan het eind van de dag was er een centrale afsluiting: Maud Wilms zong een lied waarin ze de indrukken van deze dag voorbij liet komen. Dit lied zorgde voor verbinding en ontroering. Het was een fijne dag, waarin we als medewerkers echt voelden dat ons werk belangrijk is en we er zelf voor een groot deel vorm aan kunnen geven.