Thematisch werken

Thematisch werken

Thematisch werken

Thematisch werken
Doelgroep
Po leerlingen van groep 8
Is na de herfstvakantie gestart met drie groepen van Innerwaard: IKC de Hoge Hoeve, IKC ’t Startblok en IKC Joannes.

Doel

  • Leerlingen groep 8 maken op het po kennis met leraren uit het vo
  • Leerlingen groep 8 maken kennis met de manier van lesgeven op het vo.
  • Uitwisselen van kennis en werkwijze tussen po en vo leraren.
  • Doorgaande leerlijnen worden bevorderd.
  • Verdiepen van de lesstof van het po door inbreng van vakinhoudelijke expertise van de leraar vo.
  • Bijdragen aan bredere talentontwikkeling
  • Samenhang in de leeromgeving cree?ren tussen po en vo.