Terugkoppeling Liemers Lijstje

Terugkoppeling Liemers Lijstje

Terugkoppeling Liemers Lijstje

 

Wat hebben kinderen in de Liemers nodig en wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we de bestaande initiatieven versterken en/of verbeteren?

Woensdag 15 november spraken bijna 50 collega’s, werkzaam in de Liemers in de kinderopvang, het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs hiervoer met elkaar. Het resultaat na die middag; elkaar nog beter leren kennen, waardevolle gesprekken, mooie inzichten envanuit meerdere groepen het voornemen om snel nog een keer samen in gesprek te gaan.

Kansrijk Onderwijs en Betekenisvol leren bleken ook deze middag een succes te zijn. Er waren een paar ontwikkelpunten, maar het algemene gevoel was tevredenheid. Voor betekenisvol leren is zelfs het voornemen om zeer binnenkort vanuit Candea in gesprek te gaan met alle locaties van Zonnekinderen.

Doorgaande lijn is een ontwikkelpunt. Hoe versterken we die op grote schaal op het gebied van rekenen, taal en Engels voor alle leerlingen op alle niveaus? De gesprekken hierover bleken zeer waardevol te zijn. Bij Engels is het voornemen om dit schooljaar een gesprek te organiseren tussen het PO en VO met als doel om beter op elkaar aan te sluiten.

Thematisch onderwijs zal na de kerstvakantie definitief stoppen. Via de site lokaal2.nu kun je lessen op het VO boeken in de vorm van mini-maatwerklessen. Heb je specifieke wensen geef die dan door aan Marenka van Toor.