Terugblik stichtingsdag

Terugblik stichtingsdag

Terugblik stichtingsdag

Afgelopen maandag kwamen alle medewerkers van Innerwaard samen voor de jaarlijkse stichtingsdag die in het teken stond van Basiskwaliteit continu verbeteren.

Onderwijsadviseur Albert de Boer hield een keynote over de duurzame professional, die autonoom is en eigen verantwoordelijkheid neemt. Wanneer je zelf de touwtjes in handen hebt, wordt het beroep van leerkracht uitdagender, leuker en langer vol te houden. Daarnaast zijn we er zelf verantwoordelijk voor om het niveau op peil te houden om onze kinderen goed onderwijs te bieden. Durven we ook in de spiegel te kijken? Eigenaarschap is daarbij een belangrijk thema.

Bij Innerwaard willen we ons onderwijs elke dag een beetje beter maken. We maken vanuit visie en maken bewuste keuzes. Zo hebben we gekozen voor meer handen in de klas, door o.a. de inzet van onderwijsondersteunend personeel. Zo kunnen we kinderen meer op maat bedienen. Daarnaast werken we met de methode leerKRACHT waarbij we gezamenlijk optrekken in onze verbetertrajecten. Deze inleidende keynote inspireerde ons en liet ons opnieuw realiseren dat we uiteindelijk zelf de echt belangrijke beslissingen nemen.

Na deze frisse start waren er twee workshoprondes, met daartussen de lunch – geheel vegetarisch in het kader van duurzaamheid. De workshops waren erop gericht vaardigheden en kennis te vergroten, op zo’n manier dat we daar dinsdag op ons eigen IKC of school direct mee aan de slag konden. Het ruime aanbod konden we bekostigen vanuit de NPO-gelden die we op deze manier voor onze hele stichting hebben ingezet.

Enkele voorbeelden: Bij Spelend automatiseren gingen we in op verschillen tussen memoriseren en automatiseren en we gingen praktisch aan het werk met oefenvormen die kinderen helpen sommen op een vlotte manier goed op te lossen. Rekenen 1S was erop gericht hoe we meer leerlingen het streefniveau 1S voor rekenen kunnen laten behalen. Niveau 1F is het basisniveau, het fundamentele niveau dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Dat lukt over het algemeen prima. Op niveau 1S rekenen kinderen met complexere getallen en zijn er meer denkstappen nodig om een rekenopgave op te lossen. In de workshop Leeswoorden ging het over welke woorden extra belangrijk zijn voor het begrijpen van teksten en hoe je die op een snelle manier kunt uitleggen, zodat zoveel mogelijk leerlingen bij de les blijven. Taalontwikkeling bij peuters en kleuters was een workshop waarbij een onderwijsadviseur onze professionals meenam in het observeren en stimuleren van taal en spel bij jong kinderen. De taal ontwikkelt zich nooit meer zo snel als in de eerste zeven jaren. Daar hebben ouders en professionals grote invloed op. Erg belangrijk, want plezier hebben in taal betekent een ontwikkeling voor je leven.

Aan het eind was er een centrale afsluiting: Maud Wilms, die de dag ook muzikaal geopend had, zong een lied waarin ze de indrukken van de hele dag voorbij liet komen. Dit lied zorgde voor verbinding en ontroering. Het was een fijne dag, waarin we als medewerkers echt voelden dat ons werk belangrijk is en we er zelf voor een groot deel vorm aan kunnen geven.