Terugblik studiedag DT/IB

Terugblik studiedag DT/IB

Terugblik studiedag DT/IB

 

Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober was onze jaarlijkse studiedag voor het directieteam en de IB-kring.

De donderdag werd begeleid door Bureau Galenkamp&Schut. In 2018 publiceerden zij ‘Handboek professionele schoolcultuur. Focus op koers en gedrag’.

 

Bureau Galenkamp&Schut hanteren de volgende definitie voor professionele schoolcultuur:
In een professionele schoolcultuur wordt professioneel gedrag vertoond. Dit voldoet aan drie criteria:
1. Het gedrag draagt bij aan de doelen van de school.
2. Het gedrag leidt tot toename van het welbevinden van jezelf.
3. Het gedrag leidt ook tot toename van welbevinden van anderen.

Soms vindt gedrag plaats dat niet aan deze criteria voldoet; dan komt een vierde criterium van een professionle cultuur in beeld:
4. In een professionele cultuur wordt alle gedrag dat strijdig is met (een van) deze drie criteria (op vriendelijke en duidelijke wijze) effectief begrensd: ‘Zo doen we dat hier niet!”

 

Hun handboek gaat over de cultuur van onderwijsorganisaties. Cultuur is grotendeels onbewust, maar zeer nadrukkelijk in de school aanwezig. Het gaat bijvoorbeeld om ingesleten gewoonten, oud zeer en aannames. Deze kunnen leiden tot onprofessioneel gedrag van volwassenen in en rond de school.

Uitgangspunt is dat alle gedrag is aangeleerd, en dus kan ook nieuw, professioneel gedrag worden aangeleerd. Professioneel gedrag leidt tot het behalen van de doelen van de school en tot welbevinden, van jezelf en van de ander.

Een professionele schoolcultuur begint bij een heldere koers. In dit boek wordt ingezoomd op de cruciale thema’s communicatie en gedrag. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de rol van de leider in de school.

Met dit boek als basis hebben we gereflecteerd op ons eigen gedrag.

Het was zeker geen dag vol theorie. Het was ervaringsgericht; actief en interactief. Korte stukjes theorie fungeerden hooguit ter ondersteuning van ieders leerproces.