Starterskring

Starterskring

Starterskring

Bij Innerwaard vinden we het heel belangrijk om starters goed te begeleiden. Dat is in onze ogen ook een voorwaarde om personeel te behouden voor het onderwijs. Er komt in de praktijk heel veel op je af en een aantal dingen kun je nou eenmaal niet leren op de opleiding, die moet je aan den lijve ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om beginnende leerkrachten hierin te ondersteunen. Wij hebben daarom een starters-/LIO-kring.

Alle leerkrachten van Innerwaard die minder dan drie jaar in het onderwijs werken, nemen deel aan deze kring. Vanuit het directieteam is Stefan de Jonge verbonden aan deze kring en wij als stichting werken hierin samen met de HAN PABO en de Schilderspoort (Zevenaar).

In eerste instantie hadden we een standaard aanbod van onderdelen die we van belang vonden, maar we hebben de omslag gemaakt naar wat de starters zelf inbrengen. We hebben hen gevraagd: wat willen jullie leren of bespreken? Die inbreng hebben we gecategoriseerd en daarop ons aanbod afgestemd.

Aan bod kwamen afgelopen schooljaar bijvoorbeeld thema’s als het analyseren van toetsgegevens, het voeren van (soms moeilijke) oudergesprekken, de balans werkdruk/werkplezier en communicatiestijlen. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van acteurs om het ook in de praktijk te kunnen oefenen.

Deze kring komt vijf keer per schooljaar bij elkaar, in de praktijk dus ongeveer om de maand. Best vaak, maar het voelt niet als een ‘moetje’. Het is een heel gemotiveerde club mensen die veel van en met elkaar leert. Fijn dat we op deze manier onze medewerkers kunnen begeleiden en zij vol vertrouwen en enthousiasme voor de klas staan!

In de komende nieuwsbrieven zullen we steeds een of meer van de kringen bespreken.