Mooie verhalen vanuit Samen Opleiden 2.0 in De Liemers

Mooie verhalen vanuit Samen Opleiden 2.0 in De Liemers

Mooie verhalen vanuit Samen Opleiden 2.0 in De Liemers 

In oktober namen 22 (deels toekomstige) leraren deel aan een startbijeenkomst in Groessen. De groep bestond uit studenten die in de afstudeerfase van de PABO HAN zitten en startende leerkrachten binnen een tweetal opleidingsbesturen in De Liemers; de Schilderspoort en Innerwaard. De startbijeenkomst had als thema: ‘Dit ben ik’. Na een intensieve voorbereiding met enkele leden van het afstudeerteam van Pabo Arnhem, de bestuurders en de directeuren hebben we met deze groep een mooie aftrap gemaakt rondom visie van Biesta (2012). 

Er is gewerkt vanuit een goed contact en contract, waarbij veel aandacht was voor de veiligheid van iedereen. Deelnemers waardeerden het interactieve karakter van de bijeenkomst.
Ze gingen met elkaar in gesprek aan de hand van fotokaarten die iets zeggen over iedere specifieke deelnemer (kwaliteiten, waarden, vaardigheden, passies) en gingen op zoek naar hun eigen communicatiestijl (de wijze van beïnvloeding en de wijze waarop ieder zijn beleving van wat dat wat hij meemaakt uit of benoemt).  Er volgen dit schooljaar nog vier bijeenkomsten als vervolg op deze startbijeenkomst. Daarin zijn de behoeften van de deelnemers zijn opgehaald. Een interdisciplinaire werkgroep, waarin de school- en instituutsopleider in participeren, zullen de vervolgbijeenkomsten van deze pilot voorbereiden.  De doelen van deze pilot zijn

  • De juiste ondersteuning bieden aan startende leerkrachten waardoor ze worden behouden voor het onderwijs
  • Voor lio-studenten de overgang naar het werkveld verkleinen
  • Het bevorderen van de doorlopende ontwikkeling van afstudeerbekwaam naar basisbekwaam vanuit eigen leerdoelen in de directe praktijk
  • Vanuit een veilige context de verbinding tussen lio studenten en starters versterken.

Een prachtig voorbeeld voor het ontwikkelen van leersituaties die passen in de driehoek.
Komend schooljaar zal verkend worden op welke wijze we van dit mooie voorbeeld kunnen leren.
De eerste bijeenkomst heeft enthousiaste reacties opgeroepen bij zowel de deelnemers als de voorbereidingsgroep.