Rekenen 1S

Rekenen 1S

Rekenen 1S

Veel scholen herkennen het in hun rekenresultaten: voldoen aan het referentieniveau 1F gaat wel, maar voldoende rekenresultaten halen wat betreft 1S is lastiger. In deze workshop krijg je informatie rondom vier belangrijke pijlers om naar 1S te komen. Je gaat na hoe die pijlers bij jou op school staan en bekijkt waar wellicht ruimte voor verbetering is. We gaan in op de pijlers:

· Rekenmodellen: professioneel omgaan met je methode

· Verwachtingen: wat is het streven?

· De vertaalcirkel: de brug tussen context en som

· Vlot leren rekenen: het belang van automatiseren en memoriseren

De workshop wordt gegeven door Hester op de Haar. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs als leerkracht, IBer en schoolleider heeft ze de overstap gemaakt naar de IJsselgroep om als onderwijsadviseur samen met professionals te gaan voor het best denkbare onderwijs.