Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Innerwaard heeft een ongevallenverzekering voor medewerkers,leerlingen, stagiairs en vrijwilligers.
Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid.Onder een ongeval wordt verstaan een voorval als gevolg waarvan objectief geneeskundig lichamelijk letsel is vast te stellen.Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde school.

Voor medewerkers geldt dat er sprake is van een 24-uursdekking.Mocht er sprake zijn van een ongeval, dan is het voor medewerkers in alle gevallen verstandig om dit te melden aan de IKC-directeur, zodat wij de verzekeraar kunnen informeren.Verzekerde bedragen:– overlijden € 12.500,- + aanvulling € 7.500,-– algehele blijvende invaliditeit € 60.000,- + aanvulling € 100.000,-– geneeskundige kosten € 3.000,-– tandheelkundige kosten € 3.000,-– traumahulp € 10.000,-Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding en vervoermiddelen is niet meeverzekerd.Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot bovengenoemde maxima uitsluitend vergoedwanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt.