Nieuwe regeling ouderschapsverlof

Nieuwe regeling ouderschapsverlof

Nieuwe regeling ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof regeling is aangepast
Vanaf 2 augustus 2022 heeft elke werknemer recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van zijn of haar kind tegen doorbetaling van 70% van het loon. Nu heeft de werknemer vanuit de wet alleen recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Wat betekent dat voor werknemers in het primair onderwijs?
In de zojuist vastgestelde CAO PO 2022-2023 is de volgende regeling afgesproken m.b.t. het (betaalde) ouderschapsverlof:
• Werknemers houden recht op het huidige aantal van 415 klokuren betaald ouderschapsverlof (bij wtf 1,0). De 9 weken vanuit de wet zijn hierin opgenomen (360 klokuren, uitgaande van een 40-urige werkweek).
• Met ingang van 2 augustus 2022 ontvangt de werknemer bij de inzet van het betaalde ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind 75% van het loon. De uitkering die het UWV toekent op basis van de wet wordt met deze loondoorbetaling verrekend.
• Het gedeelte van het betaalde ouderschapsverlof dat niet is genoten in het eerste levensjaar van het kind, kan alsnog worden genoten tot het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt tegen een loondoorbetaling van 55%, zoals dat nu ook het geval is.
• De terugbetalingsregeling met betrekking tot het betaald ouderschapsverlof komt te vervallen ten aanzien van het verlof dat in het eerste levensjaar wordt genoten.
• Het onbetaald ouderschapsverlof blijf van dezelfde omvang en kan worden opgenomen totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

Mocht je vragen hebben over ouderschapsverlof, neem dan gerust contact op met je directeur of het bestuurskantoor.