Liemers Lijstje

Liemers Lijstje

Liemers Lijstje

De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn in volle gang, eind september zullen we jullie op de hoogte stellen van alle nieuwe projecten die op de verschillende IKC’s/school weer gaan starten. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

Op 27 september is voor de Innovatie Coördinatoren een Liemers brede bijeenkomst waarbij verschillende initiatieven gepresenteerd zullen worden, zoals Lab 12, de talentenwijzer, de Liemerse escaperoutes, leskisten horende bij de Liemerse thema’s.

We kijken terug op een hele mooie en vooral waardevolle onderwijsmiddag op 22 juni waarbij meer dan 45 collega’s werkzaam in de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de Liemers bij elkaar waren.

Het filmpje van het Liemers Lijstje en de onderzoeksresultaten netwerk Liemers lijstje zijn gepresenteerd, ervaringen door collega’s zijn volop gedeeld, er zijn nieuwe verbindingen gelegd. Er wordt door alle collega’s binnen en buiten eigen school en organisatie volop en dagelijks met en van elkaar geleerd. Prachtig!
Het was een geslaagde onderwijsmiddag!

Projectcoördinator Doorgaande lijn 0-18 Jaar Liemers Lijstje
Judith van Iersel