Leeswoorden; motor voor schoolsucces

Leeswoorden; motor voor schoolsucces

Leeswoorden; motor voor schoolsucces

Woorden. Je hebt ze nodig om teksten te begrijpen en opdrachten uit te kunnen voeren. Maar niet elk woord is even belangrijk als een willekeurig ander. En er is nogal een verschil tussen gesproken en geschreven taal.

In deze bijdrage zien we dat een goede leeswoordenschat de motor van taalontwikkeling en schoolsucces is. We bepalen welke woorden er nu echt toe doen, voor welke keuzes je komt te staan en wat je dan doet en we leren wat de beste didactiek is om in je dagelijkse praktijk te verweven, ongeacht met welke boeken je op school werkt.

 

Biografie

Bas van Eerd, van huis uit leraar Nederlands en taalwetenschapper, is trainer en ontwikkelaar bij de Leesacademie en komt daarom al jaren op verschillende scholen om te praten over woordenschat- en leesdidactiek. Daarnaast is hij verbonden aan de lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam en is hij een specialist op het gebied van Nt2 en meertaligheid.