Koers 2022-2026

Koers 2022-2026

Koers 2022-2026..

‘We moeten de deur voor kinderen openzetten, maar ze moeten er wel zelf doorheen stappen en hun eigen leven leiden. Daar moeten we ze ook voor toerusten’ (Gert Biesta).

Onze kinderen zijn de regisseurs van de toekomst. Het is aan ons, hen hier op een goede en duurzame manier op voor te bereiden door hen handvatten mee te geven voor de toekomst. Duurzaamheid is de sleutel voor een leefbare aarde die ook in de toekomst in ieders behoefte kan voorzien. Duurzaamheid is ook verbonden met alle thema’s van onze koers en dat vraagt om een leven lang leren en leren voor het leven. (Jan Bransen: Leven is leren, leren is leven)

Het thema ‘Eigenaarschap’ sluit hierbij aan. Eigenaarschap is leren, reflecteren, kritisch denken en moreel besef. Er is geen eigenaarschap als er geen verantwoordelijkheid en reflectie is met een helder doel voor ogen. Dit vraagt leiderschap en voorbeeldgedrag van ons allen. Wij vormen samen die professionele, duurzame cultuur en lerende organisatie.