Kansrijk Onderwijs

Kansrijk Onderwijs

Kansrijk Onderwijs

Kansrijk Onderwijs

Verkleinen van de overstap tussen po en vo en hiermee de kans op een succesvolle start van deze BB-leerlingen in het eerste jaar van het vo vergroten.

Kansrijk Onderwijsaanbod bestaat uit een cognitieve lijn en een meta- cognitieve lijn. De aangeleerde kennis en vaardigheden worden vervolgens op betekenisvolle wijze toegepast in de lessen waardoor leerlingen succeservaringen op kunnen doen.

Doelgroep
Leerlingen groep 8 in de Liemers met als uitstroomniveau advies BB met speciale ondersteuningsbehoefte/hulpvraag. Vanaf maart 2023 gaan we starten met leerlingen uit groep 7 die vervolgens een jaar lang begeleid gaan worden.
Na de herfstvakantie gestart met 14 leerlingen van Innerwaard.

Doelen
• Een doorgaande leerlijn po-vo voor leerlingen die graag praktisch leren.
• Een leeromgeving aanbieden die juist deze leerlingen uitdaagt en stimuleert.
• Het voorkomen van onderwijsuitval bij leerlingen uit risicogroepen. Het bevorderen van gelijke kansen in de regio.
• Het vormgeven aan de visie en het beleid van het po op het gebied van het ondersteunen van onderwijsbehoeften en ervaringsgericht onderwijs.