Jonge kind kring

Jonge kind kring

Jonge kind kring

De afsluiting van de jonge kind kring met het thema hechting bij jonge kinderen en de nieuwe data voor volgend schooljaar.

Dit jaar konden vanaf maart de geplande bijeenkomsten van de Jonge Kind Kring weer fysiek doorgaan.
Op woensdag 1 juni was de laatste bijeenkomst van dit schooljaar. Deze keer met als onderwerp: hechting bij jonge kinderen.
Verder hebben we samen nieuwe interessante onderwerpen en bespreekpunten voor het komend schooljaar geïnventariseerd.
Op de foto de deelnemers van deze kring met een drankje ter afsluiting, bij Berendsen in Loo.

Voor volgend schooljaar zijn er weer vier nieuwe data gepland:
woensdag 2 november 2022, 18 januari 2023, 15 maart 2023 en 14 juni 2023 van 13.30 tot 15.30 uur.
Alle collega’s van groep 1 t/m 3 zijn van harte welkom.
De uitnodiging en agenda volgt te zijner tijd.

Groeten,
Joyce van Reem en Carin Ketelaar