I-kring

I-kring

I-kring

I-kring (Innovatie)

Bij Innerwaard vinden we het heel belangrijk om in te spelen op wat er gebeurt in de wereld en wat er speelt in de wijk waarin het IKC/de school staat en het kind opgroeit. We halen de buitenwereld binnen. Op het IKC/de school leren kinderen de wereld beter kennen en kunnen ze oefenen met en vormgeven aan burgerschap en digitale geletterdheid.
De wereld om ons heen verandert snel. ICT en techniek hebben grote impact op onze samenleving. Dat heeft ook gevolgen voor ons onderwijs. Wat hebben de kinderen van nu nodig voor de wereld van morgen? Wat vraagt dat van ons? Wat betekent dat voor ons onderwijs? Op deze vragen moeten we antwoorden geven.
Wij hebben een collectieve ambitie geformuleerd, gericht op digitale geletterdheid. Deze ambitie hebben we in een aantal kwaliteitscriteria uitgesplitst. In onze digitale samenleving waarin technologie en media een belangrijke plaats hebben, is het niet alleen nodig om geletterd te zijn, maar ook om digitaal geletterd te zijn. Pas dan kun je als actieve, verantwoordelijke en zelfstandige deelnemer hierin functioneren. Het is daarom vereist dat kinderen kennis krijgen van digitale technologie en dat ze vaardigheden ontwikkelen in het omgaan hiermee.
Het is belangrijk mee te bewegen met de steeds sneller veranderende wereld en zo digitale geletterdheid te betrekken bij de basisvaardigheden van de leerlingen.

Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik kunnen maken van digitale technologie, digitale media en andere technologieën die nodig zijn om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige (informatie)samenleving.

Dit jaar zetten de I-coördinatoren samen met de IKC-teams het beleid op het gebied van burgerschap en digitale geletterdheid op papier, zodat er meer bewustwording is van wat we allemaal al doen en op welke gebieden er nog ontwikkeling mag plaatsvinden.

“We helpen kinderen in de wereld te komen.” (Gert Biesta)