IKC Joannes Talent-wijs

IKC Joannes Talent-wijs

IKC Joannes Talent-wijs

Op IKC-Joannes leren kinderen zelfstandig werken binnen een duidelijke structuur. Door niet alleen groepsdoelen, maar ook persoonlijke doelen te stellen voor elk kind weten de leerkracht én het kind samen waar aan gewerkt kan worden voor de basisvakken.

Dat wil niet zeggen dat er alleen maar aan taal, lezen en rekenen wordt gedaan op IKC Joannes. Het Groessen-wijs principe is erop gericht kinderen zo breed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.

Basis-wijs is daar zeker een onderdeel van en staat naast wereld-wijs, waarin kinderen leren over de wereld die hen omringt en de plek die zij daarop innemen. Samen-wijs en eigen-wijs gaan over de verbinding met de ander en met jezelf. Socialisatie en zelfbewustzijn staan daarbij centraal. Onder koers-wijs verstaat IKC Joannes dat het kind zichzelf bewust is van zijn of haar ontwikkeling, dat het weet wat de leerdoelen zijn en wat er nog moet gebeuren om die doelen te behalen.

Natuurlijk is er veel te leren, maar op IKC Joannes geloven ze ook, dat elk kind al heel veel kan en verschillende talenten in zich heeft. Talent-wijs is gericht op het zelfvertrouwen: leerlingen laten voelen wat hun passies zijn op het gebied van hoofd, hart en handen.