HB-kring

HB-kring

HB-kring

Namens stichting Innerwaard is Marike Ketelaars verbonden aan de stuurgroep hoogbegaafdheid (HB) van Samenwerkingsverband De Liemers. Daarnaast is zij voorzitter van de HB-kring van Innerwaard. Dit is het overleg van de verschillende HB-specialisten op onze IKC’s, waarbinnen zij ervaringen delen en samen kunnen optrekken.

Elk IKC/school van Innerwaard heeft als het goed is een extra aanbod, vaak buiten de groep, voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hierin zitten kinderen die meer uitdaging nodig hebben en vaak moeite hebben met leren leren. Door deze leerlingen gerichte begeleiding te bieden, kunnen ze hun (vaak onderontwikkelde) executieve functies verder ontwikkelen. Daarnaast wordt er met deze kinderen gewerkt aan de belemmerende overtuigingen die zij veelal hebben. We proberen de fixed mindset om te buigen naar een growth mindset.

Dat is natuurlijk erg prettig, maar het is ook belangrijk dat deze kinderen de rest van de week lekker in hun vel zitten en worden uitgedaagd. Dan zitten ze in hun eigen groep, waar het gewone lesprogramma wordt gevolgd. Het lukt steeds beter om dat programma aan te passen voor de kinderen die cognitief meer- of hoogbegaafd zijn. Dat is als leerkracht soms even zoeken: wat kan ik dit kind laten overslaan, waar zoek ik de verdieping? Hoe help ik deze kinderen leren leren? Voor de leerkracht is het soms spannend om onderdelen over te slaan of te comprimeren. Doordat elk IKC een geschoold HB-specialist in huis heeft, is de kennis aanwezig om gefundeerde beslissingen te nemen, afgestemd op het kind.

Op dit moment draait er in Duiven een mooie pilot: IKC De Groene Ring werkt samen met IKC Het Klokhuis en OBS Toermalijn (beide Liemers Novum) aan de ontwikkeling van een groep voor echt hoogbegaafde leerlingen. Deze groep is dit schooljaar opgestart. De leerlingen die hiervoor in aanmerking kwamen, hebben elkaar een dagdeel in de week ontmoet, zes weken lang. Eerst in het najaar en onlangs ook in het voorjaar. Dat is belangrijk, omdat zij binnen hun eigen groep (bijna) geen peers hebben. Ze hebben vaak een andere denkwijze en een andere vorm van humor dan de rest van hun klas. In deze groep vinden ze wel herkenning.

De bijeenkomsten (nu alleen nog voor leerlingen van de groepen 7 en 8) vonden plaats op de Toermalijn onder begeleiding van de hb-specialist van de Toermalijn en Amy, onderwijsassistent van IKC De Groene Ring die affiniteit heeft met de hb-doelgroep.

Deze bijeenkomsten waren een groot succes, er zijn mooie vriendschappen gesloten en kinderen waren zinvol bezig. Na afloop van de projecten mochten de leerlingen op hun eigen IKC/school een presentatie geven over wat ze gedaan hadden.

Fijn dat we hierin elkaar als stichtingen kunnen versterken, dit willen we graag uitbouwen!