Goed om te weten

Goed om te weten

Goed om te weten

Sparen uren duurzame inzetbaarheid
Als je 57 jaar of ouder bent, heb je ieder jaar, naast de 40 uur basisbudget, recht op 130 uur extra aan bijzonder budget.
Als je een parttime dienstverband hebt, geldt dit budget naar rato van je werktijdfactor. Je mag deze uren gedurende maximaal 5 jaar sparen. Vervolgens zou je jaarlijks maximaal 340 uur aan verlof kunnen opnemen. Werk je parttime, dan neem je verlof op naar rato van jouw dienstverband. Wanneer de uren t.z.t. als verlof worden opgenomen, bedraagt de eigen bijdrage 50%.

Omdat wij als werkgever een voorziening moeten inrichten voor de gespaarde uren, moet een werknemer die wil sparen dit d.m.v. een spaarformulier kenbaar maken. Voor meer informatie of voor het aanvragen van een spaarformulier, kun je terecht bij Miryam Donkervoet (m.donkervoet@innerwaard.nl).

Uitruilregeling reiskosten met eindejaarsuitkering (cafetariaregeling)
Graag herinneren we jullie aan de cafetariaregeling reiskosten woon-werk.De kern van de cafetariaregeling is, dat de werknemer kan profiteren van een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer.De onbelast ontvangen vergoeding voor woon-werkverkeer conform de CAO wordt hierop in mindering gebracht. Het saldo dat ontstaat wordt als een aanvullende vergoeding uitbetaald, indien de werknemer voor hetzelfde bedrag wil afzien van de bruto eindejaaruitkering (=uitruilen).Omdat men afziet van (een deel van) een bruto eindejaarsuitkering en voor hetzelfde bedrag een netto bedrag ontvangt, krijgt men netto meer. Het netto voordeel is het percentage loonheffing bijzonder tarief over het geruilde bedrag. Veel medewerkers van Innerwaard nemen al deel aan deze cafetariaregeling.
We sturen binnenkort opnieuw de deelnameformulieren toe. Mocht je vanaf 2022 gebruik willen maken van de cafetariaregeling, dan kun je je hiervoor aanmelden. De aanmelding hoeft maar 1 keer; de deelname geldt dan tot wederopzegging.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
Innerwaard heeft voor al haar medewerkers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Iedereen die in dienst treedt, is hiermee automatisch verzekerd tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke (35-80%) arbeidsongeschiktheid. Wanneer een medewerker hier geen prijs op stelt, moet hij/zij een afstandsverklaring tekenen. De premie die maandelijks betaald moet worden, is terug te vinden op je digitale salarisstrook als ‘Premie IPAP coll.’. Loyalis heeft een eigen landingspagina voor Innerwaard: www.loyalis.nl/innerwaard.

Hierop kun je lezen wat er in het kader van arbeidsongeschiktheid voor de medewerkers van Innerwaard is geregeld. Wanneer iemand niet gedeeltelijk maar volledig arbeidsongeschikt raakt, is er geen automatische verzekering via Innerwaard. Op de landingspagina is te lezen hoe de dekking via een vrijwillige aanvulling is uit te breiden naar volledige arbeidsongeschiktheid. Wanneer je niet wil deelnemen aan de collectieve verzekering en een afstandsverklaring toegestuurd wil krijgen, kun je dit per mail kenbaar maken aan Miryam Donkervoet (m.donkervoet@innerwaard.nl).