GMR en RvT

GMR en RvT

GMR en RvT

GMR
De samenstelling van de GMR ziet er in dit schooljaar als volgt uit:

IKC Remigius
IKC Joannes/ Bernadetteschool
IKC Kameleon
Montessori IKC
De Groene Ring
IKC De BrugIKC De Hoge Hoeve
Sport IKC Het Startblok
Personeelsgeleding
Dorette Janssen
Jolanda van den BoomFleur Zoon
Linda Krechting

Maicke Kuiper (secretaris)
Fred Jansen
Mieke van den Berg

Oudergeleding
Mariken Wissink
Diana de KrooAnnemieke McQue
Thijs Wagenaar (voorzitter)
Michel Bonte

Ninke Wiersema
vacature

RvT
In de samenstelling van de Raad van Toezicht hebben zich sinds het vorige schooljaar geen wijzigingen voorgedaan. De Raad van Toezicht bestaat in schooljaar 2022-2023 uit:

Bert Driessen (voorzitter)
Theo Peters (vicevoorzitter/secretaris)
Fred Koeman
Henk van den Berg
Gerline Douwes
René van Douveren
Gysbert Wind