Een nieuwe koers

Een nieuwe koers

Een nieuwe koers

Als in september het nieuwe schooljaar start, start ook ons koersplan 2022-2026: Verbinden met de toekomst! Het is natuurlijk niet zo dat we alles radicaal anders gaan doen. Het nieuwe koersplan borduurt verder op het vorige, met andere accentverschillen. Duurzaamheid is als thema de basis geworden en ligt onder de andere thema’s: eigenaarschap, verbinding, basiskwaliteit continu verbeteren, inclusief onderwijs, eigentijds onderwijs en integraal werken. Deze thema’s zijn tot stand gekomen door te luisteren naar alle belanghebbenden: kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

Het koersplan zorgt ervoor dat de verschillende schoolplannen binnen onze stichting met elkaar in verbinding zijn. Elk IKC of basisschool heeft zijn eigen werkwijze en identiteit, maar samen vormen we Innerwaard. In ons koersplan beschrijven we wat wij gezamenlijk voor ogen hebben met ons onderwijs en de kinderopvang.