Een fijne en welverdiende vakantie

Een fijne en welverdiende vakantie

Een fijne en welverdiende vakantie

Nog even en dan zwaaien we de kinderen uit en kunnen we voor een paar weken de deuren sluiten.
Terugkijkend op dit schooljaar ben ik vooral trots op onze medewerkers. Tijdens de laatste coronagolf van eind 2021/begin 2022 is er van iedereen enorm veel gevraagd. We willen jullie dan ook zeer hartelijk bedanken voor jullie tomeloze inzet voor onze kinderen en hun ouders!

Ondanks alle beperkingen hebben we toch in het afgelopen schooljaar ook weer veel bereikt.
Gelukkig konden we de laatste maanden weer veel dingen wél doen en die verbinding voelde extra fijn nadat het zo’n lange tijd moeilijk en onzeker was om samen te zijn, dingen gezamenlijk op te pakken, bij elkaar te kijken en samen te vieren.

Ik wens jullie van harte een heerlijke en welverdiende zomervakantie toe! En hoop dat iedereen kan genieten van fijne momenten, mooie herinneringen kan maken en zich weer kan opladen.
In augustus start niet alleen een nieuw schooljaar, maar ook ons nieuwe koersplan, waarover je in deze nieuwsbrief al hebt kunnen lezen.