Doorlopende leerlijn

Doorlopende leerlijn

Doorlopende leerlijn

Doorlopende leerlijn Engels, wiskunde en taal
PO groep 8 van basisscholen met een hulpvraag voor de vakken Nederlands en/of Engels en/of rekenen wiskunde.

 

Leraren vo in de vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde geven samen met de leraren in het po lessen in (een, twee of drie van deze) kernvakken.

Afstemmen van leeromgevingen po-vo.

Een zichtbare doorlopende leerlijn in de kernvakken van po naar vo.

Professionalisering leraren po op het gebied van kernvakken.