Amplitie

Amplitie

Amplitie

Al langere tijd staan goed werkgeverschap en de duurzame inzet van medewerkers bij ons hoog op de agenda. Duurzame inzet bestaat uit twee hoofdpunten: Vitaal leiderschap, waarbij we koersen op richting, ruimte en ruggensteun, en Amplitie. Amplitie betekent vergroten/versterken. Het doel is om te zorgen voor een prettige en veilige werksfeer waarbij er gedacht wordt in mogelijkheden, toekomstgericht en met positieve taal.

Dit heeft geresulteerd in een aantal activiteiten:
• Goede dialoog: minimaal 1 x per jaar voeren de medewerkers met hun leidinggevende een Goede Dialoog, waarbij vitaliteit en duurzame inzetbaarheid belangrijk onderwerpen van gesprek zijn.

Duurzame inzetbaarheidsuren: Medewerkers die 57 jaar worden, informeren wij actief over mogelijkheden van het bijzonder budget voor de oudere werknemer (duurzame inzetbaarheidsuren vanuit de cao po).

Starters- en Bovenschools coach: Dit schooljaar is er formatie vrijgemaakt voor een bovenschools coach per die door directeuren of medewerkers gevraagd kan worden om een kortdurend coachingstraject te verzorgen. De coaching kan in beginsel heel breed ingezet worden (didactisch of pedagogisch vlak, persoonlijk vlak etc.). Daarnaast is er een starterscoach beschikbaar voor alle startende leerkrachten.

Vitaliteitsregeling: Er is een vitaliteitsregeling, waarbij medewerkers voor een bedrag ad € 150,- gebruik kunnen maken van de uitruilregeling t.b.v. een sportabonnement/hardloop-of wandelschoenen)/ cursus mindfulness o.i.d., maar ook voor bijvoorbeeld een financieel advies.

Op sharepoint is alle informatie beschikbaar onder voor medewerkers over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.