Leden van de raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht

Bent u diegene die wij zoeken?

Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs met 7 IKC’s en 1 basisschool op 8 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort. We bieden onderwijs aan ruim 2000 leerlingen en hebben ongeveer 230 medewerkers. De omvang van Innerwaard maakt dat we een flexibele organisatie kunnen zijn, met oog voor de menselijke maat; we hebben korte lijnen en medewerkers worden gezien, net zoals de kinderen gezien worden op hun eigen school.

We hebben vier Innerwaarden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Vertrouwen en verbinding staan daarbij centraal, en dat is terug te zien bij alle geledingen binnen ons bestuur: we doen het vooral samen.

Samen zetten wij ons in voor onze missie:

Ontwikkeling van kinderen in de breedste zin stimuleren,

zodat ze kunnen omgaan met zichzelf,

de ander en de wereld en zo zijn toegerust voor de wereld van nu en morgen

 

Aangezien de zittingsperiode van enkele leden van de Raad van Toezicht in 2023 eindigt, is Innerwaard op zoek naar

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (M/V)

De Raad van Toezicht (RvT) vervult een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimering van Innerwaard en is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur (CvB).

Bij de samenstelling van de RvT streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van gevarieerde kennisvelden, deskundigheden en relevante externe netwerken.