Groepsleerkracht onderbouw (wtf 0,4)

Groepsleerkracht (wtf 0,4)

IKC De Brug zoekt met ingang van 1 augustus 2022 een: Groepsleerkracht onderbouw WTF 0,4

Dit is IKC De Brug

IKC De Brug is ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen basisschool de Brug en Kinderopvang Zonnekinderen. Wij bieden kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Op IKC De Brug kunnen peuters binnen de peuteropvang en kinderen van groep 1 tot en met 8 binnen het onderwijs, spelen, ontdekken, ontwikkelen, leren en ontspannen in de klas en op het leerplein.

Dit is Innerwaard

Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs met 7 IKC’s en 1 basisschool op 9 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort. We bieden onderwijs aan ruim 2000 leerlingen en hebben ongeveer 220 personeelsleden. Onze IKC’s liggen in de Liemers, een bijzondere streek in het oosten. Meer informatie over Innerwaard lees je op www.innerwaard.nl.

Wij zoeken een groepsleerkracht die: 

 • Ervaring en/of affiniteit heeft met het werken in de onderbouw;
 • Onze ontwikkelingsgerichte visie ondersteunt en dit mede vorm kan geven door o.a. spel in hoeken, observatie en kindgesprekken;
 • Meegaat in de professionele ontwikkeling van ons IKC met o.a. VVTO-Engels, eigenaarschap, begaafdheid en inclusief onderwijs als ontwikkelthema’s;
 • Open, toegankelijk en flexibel is;
 • Initiatief neemt en in staat is goed te communiceren.

Wij zoeken iemand die

• Sociaal sterk is, humor heeft en vooral hart voor kinderen en oog voor de mensen heeft.

• Beschikt over kennis, vaardigheden, creativiteit en ondernemerschap om de visie van IKC Kameleon uit te dragen, verder te ontwikkelen en te profileren vanuit de gezamenlijke kaders van de stichting.

• Gericht is op ontwikkeling en professionalisering van teamleden, waarbij relatie, competentie, autonomie en vertrouwen belangrijke waarden zijn.

• Ouderbetrokkenheid verder vorm geeft en dicht bij de praktijk staat.

• Transparant, open en communicatief vaardig is en over samenbindend vermogen beschikt en zichtbaar is voor medewerkers, ouders en kinderen.

• Een stimulerende en inspirerende kartrekker is en buiten de kaders durft te denken.

Wij zijn een IKC dat:

 • Van en met elkaar wil leren;
 • Onderwijs en opvang biedt aan ongeveer 300 kinderen;
 • Werkt vanuit een doorgaande lijn in opvang, onderwijs en ontwikkeling;
 • In de onderbouw werkt volgens de principes van basisontwikkeling;

IKC De Brug biedt:

 • Een uitdagende werkomgeving;
 • Een hardwerkend, enthousiast en gemotiveerd team;
 • Een prettige collegiale sfeer;
 • Ruimte om actief een rol te vervullen bij de ontwikkeling ons IKC

Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatiebrief met je CV voor 6 juni naar directie@ikc-debrug.nl. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Stefan de Jonge. Telefoonnummer 06-41245680