Groepsleerkracht onderbouw groep 1/2 (wtf 0,4)

Groepsleerkracht onderbouw groep 1/2 (wtf 0,4)

IKC De Brug is ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen basisschool de Brug en Kinderopvang Zonnekinderen. Wij bieden kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Op IKC De Brug kunnen peuters binnen de peuteropvang en kinderen van groep 1 tot en met 8 binnen het onderwijs, spelen, ontdekken, ontwikkelen, leren en ontspannen in de klas en op het leerplein. 

 Wij zoeken een groepsleerkracht die: 

 • Ervaring en/of affiniteit heeft met het werken in de onderbouw; 
 • Onze ontwikkelingsgerichte visie ondersteunt en dit mede vorm kan geven door o.a. spel in hoeken, observatie en kindgesprekken; 
 • Meegaat in de professionele ontwikkeling van ons IKC met o.a. VVTO-Engels, eigenaarschap, begaafdheid en inclusief onderwijs als ontwikkelthema’s; 
 • Open, toegankelijk en flexibel is; 
 • Initiatief neemt en in staat is goed te communiceren. 

 Wij zijn een IKC dat: 

 • Van en met elkaar wil leren; 
 • Onderwijs en opvang biedt aan ongeveer 300 kinderen; 
 • Werkt vanuit een doorgaande lijn in opvang, onderwijs en ontwikkeling; 
 • In de onderbouw werkt volgens de principes van basisontwikkeling.

 IKC De Brug biedt: 

 • Een uitdagende werkomgeving; 
 • Een hardwerkend, enthousiast en gemotiveerd team; 
 • Een prettige collegiale sfeer; 
 • Ruimte om actief een rol te vervullen bij de ontwikkeling ons IKC; 
 • Een salaris conform cao PO. 

 Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatiebrief met je CV voor 4 november naar directie@ikc-debrug.nl. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 15 november. 

Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Stefan de Jonge. Telefoonnummer 06-41245680