Groepsleerkracht groep 3 (wtf 0,4)

Groepsleerkracht groep 3 (wtf 0,4)

IKC de Hoge Hoeve zoekt met ingang van 1 februari een: Leerkracht voor groep 3  WTF 0,4. 

Het betreft een tijdelijke aanstelling t/m 31 juli 2022, met uitzicht op verlenging/vaste aanstelling.

IKC de Hoge Hoeve bestaat sinds augustus 2015 en is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en specialistische behandeling samengaan en elkaar versterken.

Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving begeleiden wij onze kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling. Wij stimuleren bij kinderen een nieuwsgierige en onderzoekende houding.

In ons IKC werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen binnen één pedagogische en educatieve doorgaande lijn voor kinderen.

Binnen ons IKC staan ´ons leren is ontdekken’, integraliteit, wereldoriëntatie en kunst en cultuur hoog in het vaandel.

 Wij zoeken een groepsleerkracht die: 

  • Ervaring en/of affiniteit heeft met het werken in groep 3;
  • Open en toegankelijk is voor kinderen, ouders en collega’s;
  • In kansen denkt en creatief meedenkt over de onderwijsbehoeften van leerlingen;
  • Eigenaarschap bij kinderen belangrijk vindt;
  • Reflecteren op eigen werk en handelen vanzelfsprekend vindt.

 IKC De Hoge Hoeve biedt: 

  • Een uitdagende werkomgeving met ruim 400 kinderen op het IKC, waarvan circa 325 basisschoolkinderen en hun ouders en 50 enthousiaste en bevlogen IKC-collega’s;
  • Een enthousiast team en een prettige collegiale sfeer;
  • Een grote ouderbetrokkenheid;
  • Honorering volgens cao PO.

Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatiebrief met je CV voor 23 december naar info@dehogehoeve.nl  De gesprekken vinden plaats op 12 en 13 januari 2022. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Natascha Hoogland (bouwcoördinator) of Riet Mous (IKC-directeur). Telefoonnummer 026 311 10 29.